Witajcie w grupie Żabek

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Grupą opiekują się:

WYCHOWAWCZYNIE:

Agnieszka Kozaczuk
Aneta Woś
 

WOŹNA ODDZIAŁOWA:

Pani Iwona

Do grupy Żabek uczęszczają dzieci w wieku 3 lat

Żabki to druga młodsza grupa w naszym przedszkolu. Główny cel w pracy z grupą to adaptacja do nowych warunków przedszkolnych. Dzieci uczą się zasad współżycia w grupie, samodzielności, samoobsługi, ćwiczą sprawność ruchową i manualną. Żabki przestrzegają ustalonych norm i zasad dotyczących czasu zabaw i pracy. Ulubioną aktywnością dzieci jest śpiew, taniec, zabawy konstrukcyjne, bardzo lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe organizowane w sali przedszkolnej jak i na placu zabaw. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi i zdobywaniem nowych umiejętności. 

 

Nad czym pracujemy w kwietniu

Prace plastyczne

Nasze innowacje, projekty i programy

Program skierowany jest do dzieci młodszych jak i starszych ,a także rodziców. Celem programu jest zwiększenie świadomości tego co wpływa na nasz organizm, a także wiedzy na temat konieczności racjonalnego wykorzystywania produktów spożywczych w celu zminimalizowania ich marnotrawstwa i niepotrzebnego wyrzucania.

Ogródek przedszkolny powstał z inicjatywy dyrektora oraz nauczycieli. Głównym powodem była chęć kształtowania u dzieci postawy ekologicznej. Dzięki pracom w ogrodzie dzieci mogą uzyskać wiedzę o etapach rozwoju i warunkach życia roślin oraz obserwować zmiany zachodzące w wyglądzie roślin w ciągu roku, poprzez własną działalność i pracę.

Innowacja „Interaktywne zabawy przedszkolaka” jest wyjściem naprzeciw wymogom współczesnej edukacji, zawartym w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
Przesłanką do podjęcia niniejszej innowacji jest obserwacja zainteresowań przedszkolaków nowymi technologiami. Jednak dostrzega się, że współczesne osiągnięcia technologiczne są przez dzieci wykorzystywane w sposób nieefektywny. Praca z tablicą interaktywną będzie więc miała za zadanie wspomóc pracę nauczyciela i co ważniejsze – nauczyć dzieci celowego posługiwania się wybranymi narzędziami multimedialnymi.

Sala Żabek

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content