O nas

Kilka słów o nas

Nasze przedszkole znajduje się na warszawskiej Woli. Historia sięga roku 1954. Jest przedszkolem przyjaznym dzieciom, rodzicom, pracownikom, w którym wszyscy czują się dobrze, otwartym na potrzeby dzieci i rodziców, promującym działania twórcze.

Wysoko wykwalifikowana kadra stwarza dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.

Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu poprzez: 

 • kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości

 • zapoznawanie dzieci ze sposobami radzenia sobie z porażkami i ze sposobami radzenia sobie z konfliktami

 • rozwijania u dzieci empatii, która jest drogą do integracji społecznej

 • stymulowanie pojęcia o samym sobie „Jaki jestem dla siebie i dla innych”.

Posiadamy 4 sale dziecięce z zapleczem sanitarnym, salę do zajęć ruchowych, szatnię, duży, funkcjonalny ogród.

Wnętrza przedszkola są estetyczne, barwne i funkcjonalne.

Ogród z wypielęgnowaną zielenią, wyposażony w bezpieczny i różnorodny sprzęt stwarza okazję do działań i zabaw twórczych.

Kuchnia przygotowuje pyszne domowe jedzenie uwzględniając w menu problemy dzieci alergicznych.

Kadra pedagogiczna chętnie wprowadza innowacje, pracuje metodami aktywnymi, opracowuje i wdraża autorskie programy pracy dotyczące wspomagania rozwoju dzieci, pracy z dzieckiem zdolnym, bada ich skuteczność.

W naszym przedszkolu zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację. Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.

Promujemy zdrowie fizyczne i psychiczne.

Nasza kadra

Kadra pracująca w naszym przedszkolu składa się z wysoko wykwalifikowanych nauczycieli i specjalistów oraz pracowników obsługi, dla których dobro dziecka jest priorytetem. 

Codzienna praca z przedszkolakami daję nam motywację do rozwoju i doskonalenia swojego warsztatu pracy. Mamy poczucie, że jesteśmy dla dzieci autorytetem, dlatego staramy się, aby czuły się u nas szczęśliwe i bezpieczne. 

Oferta przedszkola

 •  akcja adaptacyjna dla dzieci zaczynających uczęszczanie do przedszkola,
 • zajęcia dodatkowe: zajęcia gimnastyczne z elementami akrobatyki, zajęcia z akompaniatorem,
 • opieka psychologiczna i logopedyczna na terenie placówki,
 • zapraszamy do naszego przedszkola muzyków z Koncertami muzycznymi i prezentacją instrumentów muzycznych oraz aktorów z ciekawymi przedstawieniami teatralno – bajkowymi,
 • organizujemy wycieczki do środowiska lokalnego – poczta, biblioteka, zakłady usługowe, wyjścia do teatru, muzea,
 • odbywa się też wiele imprez będących tradycją przedszkola: spotkania wigilijne, z okazji Dnia Babci i Dziadka, Mamy i Taty, bal karnawałowy, piknik,
 • praca przedszkola opiera się na różnorodnych metodach twórczych lub ich elementach, m. in.: pedagogiki zabawy, C. Orffa, I. Majchrzak, „sojusz metod”, Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, elementy metody M. Montessori;

Organizacja pracy

W naszym przedszkolu dzieci bawią się i nabywają umiejętności w czterech oddziałach:

 • GRUPA I – BIEDRONKI – 3 – latki,
 • GRUPA II – ŻABKI – 3 – latki,
 • GRUPA III – MOTYLKI – 4 – latki,
 • GRUPA IV – JEŻYKI – 5 – latki 

Od dnia 1 września 2023 r. przedszkole czynne jest w godzinach 7:00 – 17.30

Koncepcja pracy

Historia przedszkola

Historia naszego przedszkola sięga roku 1954. Mieściło się ono przy ul. Okopowej nr 55, a z dniem 1.X.1954 r. przydzielono mu nową siedzibę przy ul. Okopowej 31 i mieści się do dzisiaj.

Obowiązki kierownika przedszkola pełniła pani Leokadia Jurkowska do dnia 31.VIII.1961 r.

Z dniem 1.IX.1961 r. obowiązki kierownika placówki przejęła p. Stanisława Chodkiewicz i na jej prośbę Rada Pedagogiczna powzięła decyzję prowadzenia kroniki przedszkola.

Z dniem 1.IX.1970 r. obowiązki kierownika przedszkola przejęła p. Maria Zochniak. Zmianie uległ zarówno program nauczania jak i wychowania.

Po reformie szkolnictwa wprowadzono elementy czytania i pisania w programie dzieci sześcioletnich. Zmieniono też stanowisko kierowniczki przedszkola na dyrektora.

 W 1985 r. Rada Pedagogiczna zaprzestała prowadzenia kroniki przedszkola. W latach 2000-2010 funkcję dyrektora przedszkola pełniła pani Bogumiła Gruszczyńska. We wrześniu 2010 r. stanowisko dyrektora objęła pani Wioletta Jędrzejewska.

Działalność społeczna

Nasze przedszkole opiekuje się grobem Marii Weryho – Radziwiłłowiczowej na warszawskich powązkach

Kilka słów o Marii Weryho-Radzwiłłowiczowej

Każdego roku oddajecie pod naszą opiekę setkę waszych pociech. Wspólnymi siłami staramy się stworzyć dla nich miejsce, w którym czują się docenione, dowartościowane i kochane. Jednak rzadko kiedy poświęcamy choć jedną myśl osobom, dzięki którym powstał i rozwinął się ruch przedszkolny w naszym kraju. Dlatego warto znać nazwisko kobiety, będącej zdecydowaną pionierką w zakresie unowocześniania pracy z małymi dziećmi. Była nią Maria Weryho- Radziwiłłowiczowa (1858-1944).

Dzięki jej uporowi i zaangażowaniu powstał w 1887 roku jeden z pierwszych warszawskich zakładów freblowskich, który służył nie tylko jako instytucja wychowawcza dla dzieci, lecz również jako miejsce kształcenia kandydatek na wychowawczynie. W przedszkolu tym odbywały się także wykłady dla matek oraz ćwiczenia gimnastyczne dla kobiet i dzieci.

Już tak wiele lat temu Maria Weryho zajmowała się sposobami rozwijania dziecięcego myślenia, przekazywała młodym nauczycielkom swoją wiedzę na temat metod prowadzenia zajęć z wychowankami, prezentowała propozycje gier i zabaw oraz zajęć artystyczno- technicznych czy rysunku.

W jednej ze swoich książek p.t. ”Wychowanie przedszkolne” z 1895 roku, autorka zwracała uwagę na zagadnienia popularne do dziś i jak dziś aktualne. Znalazły się wśród nich kwestie związane z rolą swobodnej zabawy w wychowaniu i nauczaniu dziecka, zalecenia dotyczące ograniczenia ilości pogadanek na korzyść bezpośredniej obserwacji otaczającej przyrody, pracy ludzi i najbliższego środowiska społecznego. Maria Weryho zwracała uwagę na to, że wychowawczyni pracująca
z małymi dziećmi nie może izolować i ograniczać swej pracy do przedszkola, lecz powinna współdziałać z rodzicami.

Ta zawsze czynna działaczka zdawała sobie sprawę z potrzeby edukacji u małych dzieci. Jej zasługi dla pedagogiki przedszkolnej są ogromne i warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, iż lata jej aktywności przypadały na trudny okres w historii naszego kraju. Polska pod zaborami, pierwsza wojna światowa- w tak burzliwych czasach Maria Weryho poświęcała się oświacie, a przede wszystkim dzieciom. Udzielała się w tajnych i jawnych organizacjach społecznych, wykładała na kursach niedzielnych
i tajnych kursach wakacyjnych dla nauczycieli. To dzięki jej inicjatywom w 1903 roku zostało zawiązane tajne Koło Wychowania Przedszkolnego. Oddała dzieciom serce, dlatego my, kadra nauczycielska jednego z warszawskich przedszkoli, czujemy się zobowiązane, aby choć na krótką chwilę przystanąć nad jej grobem. Was też prosimy kochani rodzice, zapalcie światełko w miejscu jej spoczynku. Przecież my wszyscy zawdzięczamy jej tak wiele….

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content