rekrutacja do przedszkola 2024/2025

W tym miejscu znajdziecie Państwo niezbędne informacje oraz opis ścieżki postępowania w procedurze rekrutacyjnej. Zachęcamy także do odwiedzania witryny internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy – zakładka rekrutacja https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych rozpocznie się 7 marca br. o godz. 13:00 i prowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem:

przedszkola.edukacja.warszawa.pl 

Rodzice/prawni opiekunowie, aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, korzystają z zakładki „zarejestruj się” gdzie logują się wprowadzając:

numer PESEL kandydata, imię i nazwisko dziecka,
lub

numer indentyfikacyjny do systemu informatycznego wydany przez dyrektora placówki pierwszego wyboru,

Rejestracja wniosków w systemie potrwa do 22 marca do godz. 20.00. Po tym terminie nie będzie możliwe wprowadzenie nowych wniosków.

Złożenie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) potrwa do 23 marca do godz. 16.00.
Wniosek podpisany profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami, kryteriami oraz harmonogramem rekrutacji.

Harmonogram rekrutacji

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Zasady rekrutacji

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2023/2024

Kryteria rekrutacji

do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024
Close Menu
×

Koszyk

Skip to content