Dyżur wakacyjny – informacje dla rodziców i dzieci

Dyżur wakacyjny – informacje dla rodziców i dzieci

Drodzy rodzice i opiekunowie, prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej. W pierwszym dniu pobytu dziecka prosimy o dostarczenie wydrukowanego i wypełnionego Upoważnienia do odbioru dziecka (dostępne TUTAJ) oraz wyprawki.

Do zobaczenia 🙂 

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 116
w Warszawie ul. Okopowa 31;
w okresie od 1 lipca do 19 lipca 2024 r.

1. W dyżurze wakacyjnym w Przedszkolu nr 116 biorą udział wyłącznie dzieci, które zostały przyjęte w ramach rekrutacji prowadzonej w terminach określonych przez Biuro Edukacji.
Brak opłaty za wyżywienie w wyznaczonych terminach oznaczał rezygnację z miejsca.
2.Zwrot dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłku następuje w przypadku, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w tym dniu do godziny 9:00. Odpisy za żywienie będą zwracane przelewem na konta rodziców, z których dokonano opłaty, w następnym miesiącu po zakończeniu dyżuru.
3.Przedszkole jest czynne od godz. 7:00 do godz. 17:30 w okresie od 1 lipca do 19 lipca 2024 r. Rodzice (opiekunowie) przyprowadzają dzieci do godz. 8:30. W przypadku późniejszego przyprowadzenia dziecka obowiązuje zgłoszenie osobiste lub telefoniczne do godz.9:00 tel. 22 632-06-15 wew. 204
Przedszkole odpowiada za dziecko od momentu powierzenia go pod opiekę pracownikowi przedszkola.
4.Do odbierania dziecka z przedszkola uprawnieni są rodzice /prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów na druku upoważnienia (do pobrania TUTAJ). Podczas odbierania dzieci z przedszkola opiekunowie prawni oraz osoby upoważnione do odbioru dzieci powinny posiadać przy sobie dokument tożsamości w celu identyfikacji.
5. Wyposażenie dziecka – kapcie, nakrycie głowy od słońca, 1 opakowanie chusteczek mokrych i suchych oraz rezerwowa zmiana bielizny i ubrania w podpisanym worku w szatni.
6. Dzieci podczas dyżuru nie leżakują, nie ma potrzeby przynoszenia pościeli.
7. Alergie pokarmowe rodzice zgłaszają pisemnie nauczycielowi grupy w pierwszym dniu obecności dziecka w przedszkolu.

Close Menu
×

Koszyk

Skip to content