Historia przedszkola Drukuj Email


        Historia naszego przedszkola sięga roku 1954. Mieściło się ono przy ul. Okopowej nr 55, a z dniem 1.X.1954 r. przydzielono mu nową siedzibę przy ul. Okopowej 31 i mieści się do dzisiaj.

        Obowiązki kierownika przedszkola pełniła pani Leokadia Jurkowska do dnia 31.VIII.1961 r.

        Z dniem 1.IX.1961 r. obowiązki kierownika placówki przejęła p. Stanisława Chodkiewicz i na jej prośbę Rada Pedagogiczna powzięła decyzję prowadzenia kroniki przedszkola.

        Z dniem 1.IX.1970 r. obowiązki kierownika przedszkola przejęła p. Maria Zochniak. Zmianie uległ zarówno program nauczania jak i wychowania.

        Po reformie szkolnictwa wprowadzono elementy czytania i pisania w programie dzieci sześcioletnich. Zmieniono też stanowisko kierowniczki przedszkola na dyrektora.

        W 1985 r. Rada Pedagogiczna zaprzestała prowadzenia kroniki przedszkola. W latach 2000-2010 funkcję dyrektora przedszkola pełniła pani Bogumiła Gruszczyńska. We wrześniu 2010 r. stanowisko dyrektora objęła pani Wioletta Jędrzejewska.


Tak wyglądało wejście w 1968 roku