Kilka słów o nas


Nasze przedszkole znajduje się na warszawskiej Woli. Historia sięga roku 1954. Jest przedszkolem przyjaznym dzieciom, rodzicom, pracownikom, w którym wszyscy czują się dobrze, otwartym na potrzeby dzieci i rodziców, promującym działania twórcze.


Wysoko wykwalifikowana kadra stwarza dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspokajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.


Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu poprzez:
 

  • kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości

  • zapoznawanie dzieci ze sposobami radzenia sobie z porażkami i ze sposobami radzenia sobie z konfliktami

  • rozwijania u dzieci empatii, która jest drogą do integracji społecznej

  • stymulowanie pojęcia o samym sobie „Jaki jestem dla siebie i dla innych”.


Posiadamy 4 sale dziecięce z zapleczem sanitarnym, salę do zajęć ruchowych, szatnię, duży, funkcjonalny ogród.


Wnętrza przedszkola są estetyczne, barwne i funkcjonalne.

Ogród z wypielęgnowaną zielenią, wyposażony w bezpieczny i różnorodny sprzęt stwarza okazję do działań i zabaw twórczych.

Kuchnia przygotowuje pyszne domowe jedzenie uwzględniając w menu problemy dzieci alergicznych.


Kadra pedagogiczna chętnie wprowadza innowacje, pracuje metodami aktywnymi, opracowuje i wdraża autorskie programy pracy dotyczące wspomagania rozwoju dzieci, pracy z dzieckiem zdolnym, bada ich skuteczność.


W naszym przedszkolu zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację. Pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.

Promujemy zdrowie fizyczne i psychiczne.