Drukuj

Informacja dla rodziców dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjnyPotwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie w terminie od 27 kwietnia


do 10 maja 2019 r. opłaty za wyżywienie w


czasie dyżuru, w wysokości 90,00 zł na rachunek przedszkola do którego dziecko zostało


zakwalifikowane.


Proszę zaznaczyć we wpłacie imię i nazwisko dziecka.


Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie :


41 1030 1508 0000 0005 5052 2055