Żabki

Do tej grupy chodzą dzieci 4 - letnie.


Czas dziecka 4-letniego i jego rodziców w życiu przedszkolnym jest szczególny, ponieważ jest już okresem stabilizacji dla wszystkich. Dzieci na terenie przedszkola czują się już bezpiecznie, dobrze, jest to dla nich środowisko znajome i przyjazne. Dzieci w tej grupie mają pełniejszą koordynację wzrokowo-ruchową i lepszą precyzję ruchów. Znacznie zwiększyła się zdolność samoobsługi. "Żabki" samodzielnie jedzą, myją ręce, ubierają się i rozbierają oraz wykonują wiele czynności sami. W tym wieku zwiększa się zainteresowanie otaczającym światem.WYCHOWAWCZYNIE:


Małgorzata Hoffman

Bogumiła Latek


WOŹNA ODDZIAŁOWA:

Pani Sylwia