Motylki

Do grupy uczęszczają dzieci pięcioletnie, które przyzwyczaiły  się już do pobytu w przedszkolu. Coraz więcej czasu poświęcają nauce, ale wciąż dużo bawią się w imię zasady że własne doświadczanie jest najlepszym czynnikiem wpływającym na rozwój przedszkolaka.WYCHOWAWCZYNIE:

Elżbieta Grzybkowska


Elżbieta Prus


WOŹNA ODDZIAŁOWA:

Pani Agnieszka