Jeżyki

Do grupy chodzą dzieci 4 i 5-letnie.

W większości grupę tworzą dzieci, które uczęszczają do przedszkola kolejny rok. Dołączyły do nas dzieci, które w tym roku rozpoczęły dopiero edukację przedszkolną

Czas dziecka 4 i 5-letniego oraz jego rodziców w życiu przedszkolnym jest szczególny, ponieważ jest już okresem stabilizacji dla wszystkich. Dzieci na terenie przedszkola czują się bezpiecznie, dobrze, gdyż jest to dla nich środowisko znajome i przyjazne. Dzieci nowoprzybyłe do grupy bardzo dobrze poradziły sobie z okresem adaptacji i szybko przyzwyczaiły się do warunków przedszkolnych, rozkładu dnia, swoich pań, kolegów i koleżanek.WYCHOWAWCZYNIE:

Joanna Solarska

Hanna Jaroszewska


WOŹNA ODDZIAŁOWA:

Pani Iwona