Grupy

W przedszkolu nr 116 są cztery grupy wychowanków:


jedna grupa 3 - latków,


jedna grupa 4 - latków,


jedna grupa 4 -5- latków,


jedna grupa  5 - latków,