PDF Drukuj Email


Drodzy Rodzice,


Od 1 września otwieramy przedszkole dla wszystkich przyjętych przedszkolaków.


Prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.


(kliknij więcej)

Drodzy Rodzice,

1. Od 1 września otwieramy przedszkole dla wszystkich przyjętych przedszkolaków zgodnie z Wytycznymi Przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25. 08. 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Bardzo brakowało nam naszych wszystkich wychowanków podczas ograniczenia naszej działalności. Niestety, wracamy w obowiązującym reżimie sanitarnym.

2. Obowiązują Wytyczne Przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25. 08. 2020 r.,Procedura organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st Warszawę o d 1 września 2020r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego oraz procedury, zasady higieny, reżimu sanitarnego i organizacji pracy wprowadzone przez Dyrektora Przedszkola nr 116 w okresie trwania epidemii COVID-19.

3. Zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji na rok szkolny 2020/2021 Przedszkole nr 116 będzie czynne w godz. 7:00-17:30. Godziny pracy oddziałów przedstawiają się następująco:

Grupa I- Biedronki 3-latki– godz. 8:00-15:30,

Grupa II-Żabki 3, 4-latki – godz. 7:30-17:30,

Grupa III-Motylki 4-latki – godz. 7:00-17:00,

Grupa IV-Jeżyki 5-latki – godz. 8:00-16:30,

Grupy nie kontaktują się ze sobą w godzinach 8:00-15:30.


4. Ze względów bezpieczeństwa rekomendujemy Państwu pobyt dziecka w godzinach pracy oddziału do którego uczęszcza. Dzieci przychodzące wcześniej lub odbierane później przebywać będą w grupach mieszanych.


5. Grupy nie kontaktują się ze sobą w godzinach 8:00-15:30.


6. Dziecko należy przyprowadzić do godz. 8.30. Po tej godzinie dziecko nie będzie przyjęte.

Odbieramy dzieci w godz.12:30-13:00 lub od godz. 15:00.


7. W ganku przedszkola, wyznaczony pracownik będzie po pomiarze temperatury odbierać dzieci od rodziców i kierować do szatni, gdzie dziecko pod opieką kolejnego pracownika przebiera się i udaje do szatni.


8. Wyjątek stanowić będą nowoprzyjęte przedszkolaki. Z uwagi na konieczność ułatwienia im adaptacji w nowym środowisku przedszkolnym, przez pierwsze 2-3 tygodnie, jedno z rodziców będzie mogło wejść z dzieckiem do przedsionka przedszkola i pomóc mu się przebrać, jednakże rodzice nie mogą przejść poza oddzielający pomieszczenie płotek. Muszą być jednak zachowane zasady: 1 rodzic z dzieckiem w odległości 2 metry od kolejnego rodzica z dzieckiem oraz założona maseczka. (Zalecamy szybkie pożegnanie z dzieckiem z uwagi na innych oczekujących na wejście).


9. Dzieci nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. Na terenie przedszkola obowiązuje zakaz pozostawiania rowerków, hulajnóg, itp. sprzętu.


10. Rodzice wszystkich dzieci przyjętych do przedszkola wypełniają obowiązkowo Oświadczenie zamieszczone na stronie przedszkola (PDF do pobrania w linku poniżej) i dostarczają je do przedszkola przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka. Można przekazać skan podpisanego przez oboje rodziców oświadczenia na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 31 sierpnia do godz. 15.30.


Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zapoznaniu się z dokumenetem "Procedura regulująca pracę Przedszkola nr 116 przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia chorobą COVID-19 w okresie pandemii Covid-19"- procedura do wglądu dostępna TUTAJ11. Pozostałe dokumenty znajdujące się w załącznikach należy wypełnić i oddać podczas przyprowadzania dziecka pierwszego dnia (dotyczy zarówno dzieci nowoprzyjętych, jak i tych, które do naszego przedszkola będą uczęszczać kolejny rok) -dokumenty w formacie PDF do pobrania w linkach poniżej


Upoważnienie do odbioru dziecka (Dokument wypełniają także rodzice, którzy nie upoważniają do odbioru dziecka osób trzecich. W tej sytuacji prosimy jedynie o wypełnienie rubryk dotyczących imienia i nazwiska dziecka, oraz danych rodziców/opiekunów prawnych)

Zgody na udział dziecka w zajęciach dodatkowych, pracę ze specjalistami oraz wykonywanie czynności higienicznych przy dziecku przez personel przedszkolny

Klauzula informacyjna dotycząca sposobów przetwarzania danych osobowych rodziców przez Przedszkole nr 116

Klauzula informacyjna dotycząca sposobów przetwarzania danych osobowych dziecka przez Przedszkole nr 116

Klauzula informacyjna dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego

Oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku


12. Stosując się do procedur Rodzice, dzieci i pracownicy przedszkola ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa, poprawiają bezpieczeństwo własne i innych osób.


13. Informacje przekazuję Państwu według stanu wiedzy na dzień dzisiejszy. Proszę o sprawdzanie informacji na stronie głównej przedszkola. W przypadku jakichkolwiek zmian będę Państwa informować na bieżąco.

Dodatkowe informacje:

Każde dziecko pierwszego dnia, przynosi ze sobą:

Ubrania:
- kapcie (wygodne i łatwo zakładane) - koniecznie na rzepy lub zatrzaski najlepiej z podeszwą antypoślizgową. Obuwie nie może być sznurowane! Małe dzieci nie potrafią zasznurować sobie butów.

- worek z zapasowymi ubrankami (majtki, skarpety/rajstopy, bluzka z długim rękawem/ podkoszulki, spodnie/spódnica),

Na leżakowanie (Grupa I – nowe 3 – latki i Grupa II – ubiegłoroczne Biedronki i nowe 3- latki)
- pościel - poszwa i koc o wymiarach: 160 x 200 cm KONIECZNIE PODPISANE

- piżamka: wkładana przez głowę koszulka bez guzików, zatrzasków i spodenk


Dyrektor Przedszkola nr 116

Wioletta Jędrzejewska