Harmonogram dyżurów przedszkoli Dzielnicy Wola m. st. Warszawy w 2019r. PDF Drukuj Email


Uwaga Rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie w terminie od 27 kwietnia do 10 maja 2019 r. opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w wysokości 90,00 zł na rachunek przedszkola do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Proszę zaznaczyć we wpłacie imię i nazwisko dziecka

Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie :

41 1030 1508 0000 0005 5052 2055


Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2019 r.

Data

Etap zapisów/czynność rodzica

od

do

14 marca

od godz. 8.00

1 kwietnia

do godz. 15.00

Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu
do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.

Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.

14 marca

od godz. 8.00

1 kwietnia

do godz. 15.00

Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.

19 marca
od godz. 9.00

1 kwietnia
do godz. 24.00

Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie na dyżur.

19 marca
od godz. 9.00

2 kwietnia
do godz. 16.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

26 kwietnia

godz. 13.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny.

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w 2019 r.

Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący - § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.).

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane są w 4 turnusach.

Turnus

Okres

I

1 lipca – 12 lipca

II

15 lipca – 26 lipca

III

29 lipca – 9 sierpnia

IV

12 sierpnia – 30 sierpnia

Zapisy na dyżury wakacyjne

 1. I. Zasady ogólne
  1. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
   oraz przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty, które prowadzą elektroniczną rekrutację wspólnie z m.st. Warszawą.
  2. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
  3. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
   te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
  4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
  5. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
   do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
   Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
 2. II. Dostęp do systemu zapisów
  1. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/szkoły, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o jego wydanie.

lub

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych
  na rok szkolny 2019/2020.

Przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
  • wskazują:

-turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,

-przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
w kolejności od najbardziej preferowanego,

 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym
  z wybranych turnusów
  .
 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.
 1. III. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
  1. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie
   z zasadami ujętymi w cz. I pkt 5.
  2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:

-wnioski dotyczące rodzeństw,

-miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).

 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana
  rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym w harmonogramie.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie,
  w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu,
  w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 3. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca
  w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  .
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
 5. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów
  w terminach określonych w harmonogramie.

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach

i oddziałach przedszkolnych w 2019 r.

Lp.

dzielnica

Osoby koordynujące

1

Bemowo

Andrzej Szulik tel.22 44 37 799

2

Białołęka

przedszkola:

Joanna Pasko tel. 22614 18 58 wew. 211

szkoły podstawowe:

Urszula Kamionowska tel. 22 32 54 197

Mirosław Urbański tel. 2232 54 195

Maria Stasiak – Malarczyk tel. 22 32 54 199

3

Bielany

przedszkola:

Bożena Walo tel. 22 44 34 805

Monika Bartosińska tel. 22 44 34 806

szkoły podstawowe:

Irena Kukiełka tel. 22 44 34 804

Edyta Gierczak tel. 22 44 34 807

Elżbieta Sawicka tel. 22 44 34 802

4

Mokotów

Aleksandra Popek tel. 22 44 36 675

Dorota Lipińska tel. 22 44 36 674

5

Ochota

Julita Głowacka tel. 22 822 19 08

6

Praga Południe

przedszkola:

Lilla Osmycka tel. 22 44 35 513

szkoły podstawowe:

Dorota Sawicka tel. 22 44 35 528

Anna Rupieta tel. 22 44 35 533

7

Praga Północ

Agnieszka Suzdalcew tel. 22 44 37 977


8

Rembertów

Ilona Prejss-Iwanicka tel. 22 44 33 912

9

Śródmieście

przedszkola

Anna Mucha tel. 22 44 39 176

szkoły podstawowe

Agata Kazimierczuk tel. 2244 39 184

Anna Wiszowata tel. 2244 39 179

10

Targówek

Przedszkola:

Julita Głażewska tel. 22 44 38 642

szkoły podstawowe:

Katarzyna Pachnowska tel. 22 44 38 651

11

Ursus

Renata Madej tel. 44 36 218

12

Ursynów

Magdalena Gogacz tel. 22 443 7216

Magdalena Kuwałek tel. 22 443 7218

13

Wawer

Iza Lesińska tel. 22 44 37 027

Renata Góral tel. 22 44 36 893

14

Wesoła

Elżbieta Bareja tel. 22 44 34 042

Agata Sokołowska-Mielechin tel. 22 44 34 043

15

Wilanów

Aneta Ufnal tel. 22 44 35 010

Sylwia Roś tel. 22 44 34 995

16

Włochy

Wielgo Alicja tel. 22 44 34396

17

Wola

przedszkola

Justyna Korga tel. 22 44 35 677

Magdalena Jarosz tel. 22 32 56 624

szkoły podstawowe

Mirosława Siander – Grygatowicz tel. 22 44 35 679
Grażyna Zawadzka tel. 22 44 35 668

18

Żoliborz

przedszkola

Katarzyna Górska tel. 22 44 38 853

szkoły podstawowe

Dorota Michałowska tel. 22 44 38 855

Małgorzata Czajkowska-Ścisło tel. 22 44 38 857


Biuro Edukacji

Jarosław Szmytkowski tel. 22 44 33 519Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie lipiec – sierpień 2019 r. dostępny tutaj